Bolig-Basen

Bolig-Basen er et administrasjonssystem vi har utviklet for Veidekke Eiendom AS. Dette er en nettløsning hvor både entreprenør og kunde får tilgang til all vesentlig informasjon rundt et boligprosjekt, som f.eks. plantegninger, kontrakter, reklamasjoner og FDV-dokumenter. I tillegg inkluderer det verktøy for tilvalg og tilpassing av boligen i byggefasen. All kommunikasjon mellom partene lagres og innsyn gis til de ulike delene etter hva man har behov for å kunne se. Her er inkludert alt fra nyhetsbrevutsendelser til nettbrett-løsning for befaring, hvor alle parter kan signere elektronisk. Bolig-Basen brukes i dag i over hundre ulike boligprosjekter og mange tusen boliger.